اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش به اعضا: اعلام موافقت دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با شرایط تغییرات احتمالی شماره پلمپ کانتینرهای صادراتی آبزیان

گزارش به اعضا: اعلام موافقت دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با شرایط تغییرات احتمالی شماره پلمپ کانتینرهای صادراتی آبزیان

به اطلاع اعضای محترم صادرکننده اتحادیه می رساند با توجه به بروز برخی مشکلات ناشی از اشتباه در درج شماره پلمپ کانتینرهای صادراتی و ضرورت اصلاح گواهی های بهداشتی مربوطه و عدم موافقت برخی ادارات کل با این درخواست متقاضیان، مراتب به سازمان دامپزشکی کشور منعکس و طی جلسه مورخ 12/10/1400 دبیرکل اتحادیه با مدیرکل و کارشناسان محترم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی آن سازمان و بحث و بررسی موضوع نهایتاً مقرر شد که این موارد بنابر اظهار و اعلام صادرکنندگان مورد پذیرش قرار گرفته و گواهی بهداشتی جدید صادر گردد. در عین حال از همکاران محترم درخواست می گردد نهایت دقت در تنظیم فرم های بهداشتی را اعمال نمایند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری به عمل آید.

۱۵ بازدید پست