اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

دسته بندی سخن ماه

چند خبر خوب برای صنعت آبزیان کشور
هراس از تشکل ها
به کجا برم شکایت؟ به که گویم این حکایت؟
مدار 57 درجه؛ خدمت یا خیانت؟
لزوم برخورد جدی با پدیده اختلاس و رانت خواری
آیا واقعا شرایط بحرانی است؟
جایگاه ممتاز اتحادیه در رتبه بندی تشکل های اتاق ایران
ضرورت همسویی تشکل های بخش شیلاتی
ضرورت تشکیل کنسرسیوم صادرات آبزیان
نگرانی پرورش دهندگان ماهی را جدی بگیریم و به تیلاپیا هم فکر کنیم
سخن ماه آذر 96
سخن ماه آبان 96
سخن ماه مهر 96
سخن ماه شهریور 96 شماره 1
سخن هفته مرداد 96 شماره 1

نوشته‌های تازه