اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

درباره پرورش میگو

صادرات مستقیم به چین باید ها و نبایدها
تولید و پرورش آبزیان در سال97 مرز 1.2 میلیون تن را رد کرد
گزارش کمیته علمی راهبردی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی
مصاحبه دبیر کل اتحادیه درباره پرورش میگو در ایران
برگزاری همایش ملی میگوی ایران
تولید و تجارت آبزیان در استان مازندران
نمایشگاه صنایع تبدیلی تکمیلی و فناوری های پیشرفته غذایی و صادرات کشاورزی
ملاقات رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر کل اتحادیه با مدیر کل جدید شیلات هرمزگان
تولید 30هزار تنی میگو به زودی و صادرات به آسیا و اروپا
گزارشی از سمینار شیلاتی ایران و نروژ
سمینار تخصصی پرورش میگو در ایران