Loading…

آخرین موفقیت تولید و تجارت آبزیان کشور در سال ۱۳۹۵

خوشبختانه تلاش های شرکت فراوری پاک ثمر مازندران هم به نتیجه نشست و با حمایت های سازمان دامپزشکی و اداره کل شیلات مازندران سرانجام در روز های پایانی سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ، نام شرکت فرآوری آبزیان پاک ثمر میرود( به مدیرعاملی همکار عزیزمان جناب آقای قلی پور ) مستقر در میرود بابلسر در فهرست شرکتهای مجاز صادرات آبزیان به آن کشور قرار گرفت.
این امر زمینه ساز توسعه صادرات آبزیان و بخصوص محصولات تولیدی در قفسهای دریایی می باشد. وفق مندرجات سایت قرنطینه ای کشور فدراتیو روسیه از این پس صادرات انواع محصولات شیلاتی شامل ماهی تازه و سرد شده ، ماهی منجمد ، فیله انواع ماهی ، گوشت و گوشت چرخ شده ماهی ، ماهیان پرورشی شامل قزل آلا،کپور ، فیتوفاگ ، و ماهیان خاویاری بلوگا، استرلیاد و ..به این کشور از طریق شرکت پاک ثمر میرود امکان پذیر می باشد.