اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کاهش بوروکراسی فاینانس خارجی

ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کاهش بوروکراسی فاینانس خارجی

بسمه تعالی

اعضاء محترم اتحادیه
با سلام

احتراما تصویر ابلاغیه شماره 638397 مورخ 1398.11.5 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص “کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیند اجرایی دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)” جهت اطلاع و بهره برداری اعضاء محترم اتحادیه به پیوست ارسال می گردد.

دبیرخانه اتحادیه