Loading…

افزایش ۵۲۲ درصد صادرات میگوی ایران به اروپا

سهم صادرات میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا در سال گذشته با رشد چشمگیر ۵۲۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ما قبل آن برخوردار شده است.
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان میگوی ایران در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: افزایش تولید میگوی پرورشی امسال در دستور کار سرمایه گذاران بخشی خصوصی فعال در این امر با افزایش سطح کشت مزارع پرورشی قرار گرفته است.

علی اکبر خدایی با اشاره به اینکه بخش اعظم میگوهای پرورشی هر ساله صادر می شود، عنوان کرد: امید است که امسال  ارزآوری قابل قبولی برای کشور از طریق صادرات میگوی پرورشی به بازارهای هدف امکان پذیر شود.
این فعال بخش خصوصی در صنعت پرورش میگو در ادامه با اشاره به اهمیت صادرات میگو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اذعان داشت: سهم صادرات میگوی پرورشی به اتحادیه اروپا در سال گذشته با رشد چشمگیر ۵۲۲ درصدی مواجه شده است . به عبارت دقیق تر در حالی که در سال ۱۳۹۴ تنها ۸۷ تن میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال شده بود، میزان صادرات میگو در سال ۱۳۹۵ به ۵۴۲ تن رسید.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان میگوی کشور همچنین عنوان کرد:  بخش اعظم میگوی پرورشی برای صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۹۴ به ایتالیا صادر شده بود به گونه ای که این کشور مهمترین بازار هدف سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در صنعت پرورش میگوی ایران در آن زمان محسوب می شد.
رئیس اتحادیه پرورش دهندگان میگوی ایران خاطرنشان ساخت: سال گذشته در مجموع ۵۴۲ تن میگوی پرورشی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شد. آمار ارائه شده در خصوص میزان صادرات میگو به اتحادیه اروپا حاکی از این است که در این میان سهم کشور فرانسه از صادرات میگوی ایران ۴۴۱ تن بوده است.
وی با تاکید بر کیفیت بالای میگوهای پرورشی تولید شده در ایران،خاطرنشان ساخت: در حال حاضر کشور فرانسه به عنوان بازار اصلی صادرات میگوی پرورشی برای صادرکنندگان ایرانی محسوب می شود و ایتالیا در رتبه دوم قرار گرفته است.
این فعال بخش خصوصی در صنعت پرورش میگو تاکید کرد: جذب بخش اعظم میگوهای صادر شده به اروپا از سوی کشور فرانسه در حالی است که این کشور یکی از سخت ترین بازارهای صادرات میگوی پرورشی در جهان محسوب می شود.
به گفته دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان میگوی ایران، کشور فرانسه همواره میگو ی پرورشی با کیفیت درجه یک را به کشور خود وارد می کند.
خدایی اذعان داشت: تغییر برای صادرات میگوی ایران به این کشور اروپایی نشانه بسیار مثبتی در زمینه رونق صنعت پرورش میگو کشورمان تلقی می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت فراوان صادرات میگوی پرورشی به کشورهای اروپایی به دلیل ارز آوری بیشتر برای کشور، انتظار می رود امسال نیز صادرات میگو به فرانسه ادامه داشته باشد.
به گفته خدایی، با توجه به پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر افزایش چشمگیر تولید میگوی کشور در سال جاری، انتظار می رود صادرات میگو به اتحادیه اروپا نیز امسال در مقایسه با سال گذشته با افزیش قابل توجهی همراه باشد.

منبع: مانا