اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

دسته بندی اخبار صنعت آبزیان

آمار واردات فیله تازه ماهی تیلاپیا به آمریکا
اتحادیه جهانی غذاهای دریایی با اتهامات سبز شویی مواجه است
آموزش آنلاین پرورش کپور علفخوار با هدف بهبود رفاه این ماهی برای آبزی‌پروران چینی راه اندازی شد
هدف شرکت Aquatech جلب توجه درنمایشگاه اخیرآبزی پروری انگلستان است
انتشار راهنمای صنعت پرورش میگوی هند
تحلیل آقای سوفارات کارشناس برجسته تجارت میگوی تایلند از چشم انداز این صنعت
بازگشت آذربایجان به نقشه جهانی خاویار
تسریع در نوآوری اقتصاد دریایی اروپا
آیا اوزون می تواند چالش ‌طعم ‌نامطلوب  محصولات درسیستم مدار بسته را حل کند؟
افزایش قابل توجه مقدار و ارزش واردات میگوی آمریکا در دومین ماه سال 2024