اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اقدامات زیربنایی مهم در مسیر انتقال کالا به روسیه

اقدامات زیربنایی مهم در مسیر انتقال کالا به روسیه

قابل توجه کلیه همکاران و فعالان تولید و تجارت آبزیان

احتراما طبق اطلاع واصله از اتاق ایران و وزارت امور خارجه، بر اساس اطلاع رسانی پورتال خبری ترکمنستان به نقل از خانم کریموا رئیس بخش اخبار آنالیز منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در آستاراخان حمل و نقل آزمایشی کانتینرها بین روسیه و ایران انجام خواهد شد و جهت بهره برداری و اجرای این طرح، مشارکت فعال ترکمنستان نیز مد نظر است. کشتی مورد نظر برای جابجایی این محموله آزمایشی انتخاب شده و در حال حاضر این کار با بندر آستراخان صورت می گیرد اما در آینده جذب سایر کشورهای حاشیه خزر جهت مشارکت در این زمینه پیش بینی شده است.

در ادامه خبر مذکور اعلام شده است درباره ظرفیت جابجایی بار در کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب ارزیابی های مختلفی صورت گرفته است؛ از جمله بر اساس محاسبات دولت روسیه هر ساله ۲۰ میلیون تن بار در آن جا به جا می شود. آکادمی تجارت خارجه روسیه نیز تخمین می زند این مقدار به 41 میلیون تن در سال خواهد رسید؛ محصولات کشاورزی، محصولات شیمیایی، انواع کود، محصولات فلزی و روغن های نباتی و سایر کالاها قرار است بین اقیانوس هند با روسیه و اروپا از این مسیر جابه جا شود. طول این مسیر حدود ۱۲۰۰ کیلومتر می باشد و محموله هایی از هند راهی بندر عباس شده و از طریق قطار به بندر انزلی سپس به بندر آستاراخان از طریق خط آهن به اروپا منتقل خواهد شد. این مسیر ارزان تر از مسیر کانال سوئز بوده و علت انتقال کالا از هند تا مسکو به طور متوسط ۲۰ روز و هزینه حدود ۳۰ الى 40 درصد کمتر خواهد بود. شایان ذکر است که مقرر است نشست مشترک وزرای راه پنج کشور حاشیه دریای خزر با موضوع تقویت و توسعه همکاری های حمل و نقلی و تجاری از طریق کریدور ترکیبی آبی -خاکی خزر ایران خلیج فارس با هدف تسهیل تسریع و تقویت مسیر انتقال کالا از آب های آزاد جنوبی به روسیه و قفقاز در آینده نزدیک برگزار شود.
مراتب جهت اطلاع اعضا اطلاع رسانی شده و تقاضا می گردد با توجه به زمینه سازی هایی که برای توسعه این مسیر انجام شده است در این خصوص حساسیت و همکاری لازم معمول گردد.
دبیرخانه اتحادیه