اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

انتصاب آقای دکتر گلشاهی به سمت سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات ایران

انتصاب آقای دکتر گلشاهی به سمت سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات ایران

در پی پایان یافتن مأموریت برادر ارجمند مان جناب دکتر حسینعلی عبدالحی در سازمان شیلات ایران با حکم آقای دکتر خونمیرزایی معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران آقای دکتر گلشاهی به سرپرستی معاونت آبزی پروری شیلات منصوب گردیدند.


اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ضمن ارج گذاری به خدمات ماندگار آقای دکتر عبدالحی در مدت تصدی معاونت آبزی پروری شیلات ایران و آرزوی بهروزی و توفیقات بیشتر ایشان از انتصاب شایسته آقای دکتر گلشاهی استقبال نموده و برای این برادر عزیز در سمت جدید توفیق روزافزون در خدمت به آبزی پروران و عموم جامعه شیلاتی کشور را آرزومند است.