Loading…

برگزاری کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان در سازمان شیلات ایران

مطابق رویه هر ساله جلسات کمیته های تخصصی کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان در روز دوشنبه ۹۷٫۱۲٫۱۳ در دو توبت صبح و عصر از ساعت ۹ تا ۱۶:۳۰ با حضور کامل و تمام وقت جناب آقای دکتر خون میرزایی ریاست محترم سازمان شیلات و معاونین صید و آبزی پروری و مدیران کل استان ها و نیز آقای دکتر پورکاظمی ریاست و تعدادی از معاونین موسسه علوم تحقیقات شیلاتی، آقای دکتر قاجاری از سازمان دامپزشکی و نمایندگانی از صندوق بیمه و مدعوین بخش خصوصی (نمایندگان تشکل های شیلاتی) در سازمان شیلات ایران برگزار شد.

 

در این کمیسیون پیشنهادات مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان در حوزه آب های شمال (استخوانی- کیلکا و خاویاری)، آب های جنوب، آب های داخلی و مدیریت آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش پیشنهادات اجرایی مدیریت بهره برداری از ذخایر آبزیان آب های شمال در بخش ماهیان استخوانی و کیلکا در ۵ مورد و ماهیان خاویاری در ۴ مورد، مورد بررسی قرار گرفته و پس از قرائت  بحث و تبادل نظر به تصویب کمیسیون رسید.

همچنین پیشنهادات کمیته تخصصی آب های جنوب کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری و ذخایر آبزیان در سال ۹۸، طی ۱۰ پیشنهاد قرائت و با اصلاحات و تغییراتی به تصویب کمیسیون عالی رسید.