Loading…

اجرایی شدن بند۲ توافقنامه فی مابین اتحادیه آبزیان و سازمان دامپزشکی

بسمه تعالی

به منظور ساماندهی صادرات آبزیان کشور و در اجرای توافقنامه فیمابین سازمان دامپزشکی کشور و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران و براساس ابلاغیه شماره ۹۷٫۴۵٫۴۴۶۱۲ مورخ ۹۷٫۶٫۲۵ مدیر کل محترم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور صدور هر گونه مجوز صادرات و واردات آبزیان کشور منوط به تایید اتحادیه تولید و تجارت آبزیان کشور گردید.

بدین منظور کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان آبزیان می بایست همزمان با اقدام برای انجام امور اداری مربوط به صادرات یا واردات موضوع فعالیت خود نسبت به تشکیل پرونده نزد دبیرخانه اتحادیه اقدام فرمایند.