اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

توافقات مهم و جدید با سازمان دامپزشکی در جهت توسعه صادرات میگو

توافقات مهم و جدید با سازمان دامپزشکی در جهت توسعه صادرات میگو

اعضای محترم اتحادیه

باسلام

احتراما به اطلاع می رساند پیرو درخواست مکرر اعضا برای رفع مشکلات اجرایی در روند تولید و صادرات میگوی پرورشی و پس از تشکیل جلسات کارشناسی با ریاست معاونین و مدیران کل دفاتر مختلف آن سازمان، موارد ذیل مورد توافق قرار گرفته است که جهت اطلاع اعلام می گردد:

1) درخصوص تعداد دفعات و تعداد نمونه آزمایشگاهی برای محموله های صادرات میگو مقرر شد دفتر نظارت ضمن بررسی نحوه عملکرد استان ها براساس ضوابط ارائه طریق نموده و موارد را جهت اقدام به استان های ذیربط اعلام نماید.
2) درخصوص آزمایش مالاشیت گرین، فلزات سنگین و باقیمانده های دارویی در مزارع پرورش میگو چنانچه کشور مقصد می پذیرد” اعلام نظر سازمان دامپزشکی مبنی بر عدم مصرف موارد مذکور” کفایت خواهد نمود و لذا آن سازمان براساس تایید مسئول بهداشتی و خود اظهاری پرورش دهنده نمونه برداری به صورت موردی (اتفاقی) بوده و سازمان از انجام نمونه برداری هریک از محموله ها خودداری به عمل خواهد آورد.
3) با توجه به آن که دامپزشک ناظر در تمام فرایند تولید و فراوری میگوی پرورشی حضور دارد،{ لذا مقرر شده است که به جای آزمایش تمام محموله های صادراتی میگو، صرفاً آزمایشات موردی انجام شود.}
تبصره: این مورد صرفا برای اروپا چین و سایر کشورهایی است که این فرایند را پذیرفته اند لیکن در مورد کشورهایی که درخواست آزمایش تمام محموله ها را دارند به روال قبلی عمل خواهد شد.