اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ثبت نام از متقاضیان درج اطلاعات در پروژه ملی صادرات به چین

ثبت نام از متقاضیان درج اطلاعات در پروژه ملی صادرات به چین

صادرکنندگان محترم آبزیان عضو اتحادیه

باسلام
احتراما به اطلاع می رساند اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در راستای توسعه صادرات غیر نفتی کشور و با نگاه ویژه به بازار چین و وسعت و تنوع این بازار و همچنین سیاستهای جاری دولت چین مبنی بر تشویق واردات ” پروژه ملی صادرت به چین” را در برنامه های سال جاری خود قرار داده است و در نظر دارد در اجرای این پروژه طی ماههای آینده پویشهای تبلیغاتی و عملیاتی خود را طراحی نماید.

به منظور دستیابی به این هدف این اتاق از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران درخواست نموده است که فهرست صادرکنندگان آبزیان به چین را طبق فرم پیوست معرفی نماید. لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارسال فرم به اتحادیه اقدام فرمایند.

ضمنا در پیوست این خبر میتوانید از اینجا فایل فرم ثبت نام را دانلود کنید
دبیرخانه اتحادیه