اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

سمینار آموزشی معرفی فرصت های تجاری سرمایه گذاری و راه کارهای ورود به بازار قزاقستان 10 اسفند 1398

سمینار آموزشی معرفی  فرصت های تجاری سرمایه گذاری و راه کارهای ورود به بازار قزاقستان 10 اسفند 1398

جهت اطلاع اعضای محترم اتحادیه

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان در نظر دارد با همکاری کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران سمینار آموزشی “معرفی فرصت های تجاری، سرمایه گذاری و راهکارهای ورود به بازار قزاقستان با توجه به ظرفیت موافقت نامه تجری اوراسیا” را در روز شنبه مورخ 10 اسفند سال جاری ، ساعت 9:30 الی 12:30 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار نماید.

همکاران محترم می توانند اطلاعات لازم را از طریق فرم ثبت نام به پیوست ارسال نمایند.

دبیرخانه اتحادیه