اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

مذاکرات موفقیت آمیز با اتحادیه اروپا / رفع خطر ممنوعیت صادرات خاویار ایران

مذاکرات موفقیت آمیز با اتحادیه اروپا / رفع خطر ممنوعیت صادرات خاویار ایران

بدنبال نامه اخطاریه اتحادیه اروپا به سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر توضیح علل عدم ارسال نمونه های خاویار برای آزمایشگاه مرجع در فرانسه و نیز عدم تدوین برنامه NRP پایش صنعت پرورش ماهیان خاویاری که نگرانی عمیق پرورش دهندگان و صادرکنندگان خاویار کشور را در بر داشت، مذاکرات و جلسات متعددی با مسئولین سازمان محترم دامپزشکی برگزار و ضمن تدوین برنامه پایش توسط دفتر نظارت آن سازمان و نیز جمع آوری نمونه های خاویار مورد نیاز، مذاکرات مفصلی تحت نظارت سازمان دامپزشکی توسط جناب آقای دکتر خطیبی عضو محترم هیئت مدیره و رئیس بخش بین الملل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با مسئولین دامپزشکی اروپا در حال انجام است که نتایج بسیار مطلوبی در بر داشته و پس از حصول نتیجه نهایی، اطلاع رسانی جامع صورت خواهد گرفت.

در حال حاضر با مشارکت صادرکنندگان محترم خاویاری و سایر آبزیان در پرداخت هزینه آزمایشگاه و مذاکرات در حال انجام موضوع خطر محرومیت صادرات خاویار مرتفع شده و روند صادرات به صورت قبل جریان خواهد داشت.