اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ورود اتحادیه به قرارداد های جدید فروشگاه های زنجیره ای با تأمین کنندگان آبزیان

ورود اتحادیه به قرارداد های جدید فروشگاه های زنجیره ای با تأمین کنندگان آبزیان

پیرو ارسال گزارش و درخواست اعضای محترم فعال در حوزه ی بازار داخل مبنی بر تغییر در متن قرارداد فی مابین تأمین کنندگان با یکی از فروشگاه های زنجیره ای اتحادیه طی مکاتبه ای خواستار شفافیت بیشتر و رفع ابهام قرارداد گردید. البته بهتر بود که تأمین کنندگان، این موضوع را قبل از نهایی کردن و امضا قرارداد منتقل می کردند.

متأسفانه بعد از گذشت چند روز پاسخی از شرکت فروشگاهی مذکور دریافت نگردید تا این که پیگیری حضوری در دستور کار قرار گرفت. در ملاقات با مدیران فروشگاه ابراز نگرانی تأمین کنندگان منتقل شد و آنان به صورت شفاهی توضیحات لازم را ارائه و اطمینان خاطر دادند که مشکلی از این بابت به وجود نخواهد آمد. اما مجدداً نیز تأکید شد که این رفع ابهام باید به صورت مکتوب باشد که در آینده موجبات بروز مشکل نگردد.

آن چه مهم است ضرورت یکپارچگی و همراهی و هماهنگی همه شرکت های همکار در عرصه فروشگاهی با یکدیگر و عدم پذیرش شرایط تحمیلی فروشگاه هاست. همان گونه که اشاره شد در این مورد (و مورد مشابه) بهتر است که با اتحاد و هماهنگی و همگرایی حقیقی و اعتماد به اثربخشی کار جمعی اقدام می شد تا کار به اما و اگر و وعده و وعید نکشد.

در هر حال اتحادیه پیگیری های خود را انجام خواهد داد ولی تنها شرط موفقیت حمایت همه (تاکید می گردد، همه ی اعضا) و ذی نفعان می باشد. کافی است تنها یکی از شرکت ها خلف وعده کند و همین کافی است تا همه تلاش ها بی اثر شود.