اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

چهارمین جلسه شیل گپ میگو با موضوع “حکمرانى صنعت میگو و امنیت زیستى” برگزار شد

چهارمین جلسه شیل گپ میگو با موضوع “حکمرانى صنعت میگو و امنیت زیستى” برگزار شد

در ادامه سلسله جلسات کارشناسى شیل گپ میگو که به ابتکار اندیشکده توسعه پایدار میگو و همکارى اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با دعوت از خبرگان صنعت میگو برگزار مى گردد چهارمین جلسه به صورت توأمان حضورى و مجازى در روز دوشنبه ٢۵ خردادماه جارى در سالن جلسات طبقه پنجم سازمان شیلات ایران برگزار شد.

سلسله جلسات مذکور با هدف ایجاد توفان فکرى و اندیشه ورزى براى بهبود و اصلاح فعالیت هاى صنعت میگو برگزار مى شود.
طى چهار جلسه که تا کنون به صورت حضورى و مجازى تشکیل شده ضمن استماع نظرات و دیدگاه هاى خبرگان تلاش گردید که با یک نگرش مدیریتى جامع مسائل کلان صنعت و اولویت هاى لازم براى بسترسازى مناسب تر حرکت آتى آن مورد توجه قرار گیرد.
در جلسات قبلى پس از تبادل نظرهاى فراوان سه محور بنیادین به عنوان محور هاى اصلى براى ریل گذارى و رفع چالش هاى اصلى مورد توجه و اجماع قرار گرفت:

اول: وضعیت توسعه نیافته حکمرانى (Governance) و تنظیم گری (Regulatory) در صنعت پرورش میگو به عنوان مشکلی دربرگیرنده که اهرم و پیش نیاز حل مشکلات دیگر میباشد، به عنوان محور اول بحث در شیل گپ مورد توافق اعضا قرارگرفت.
دوم: مدیریت در سطح مجتمعها و مزارع تکثیر و پرورش، با تاکید بر اهمیت مقوله امنیت زیستى .
سوم: موضوع مهم همکاری در عین رقابت در ورودی ها و خروجیهای صنعت

در این ارتباط مقرر شد که بحث ها بدون پراکندگى و حول این سه محور ادامه یابد.
در چهارمین جلسه آقاى دکتر مجتبوى پاورپوینتى با عنوان ” حکمرانى صنعت میگو و امنیت زیستى” ارائه نمودند که بسیار مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
لازم به ذکر است که اندیشکده و اتحادیه در این جلسات در پى آن هستند که با کل نگرى به موضوع استراتژى میگوى کشور بپردازند نه آن که مثلا بخش خصوصى و دامپزشکى و شیلات و….را قضاوت نمایند.
در جلسات شیل گپ تا کنون آقایان لاهیجانیان، عبدالحى ، خدایى ، مجتبوى ، خطیبى، نورى ،قوامپور ،هراجى ،افشارنسب ، قاجارى ، یزدانى ، اسماعیلى ، حاج سید جوادى و تعداد دیگرى از خبرگان شرکت نموده اند.