اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی به اعضا بازنگری آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اطلاع رسانی به اعضا بازنگری آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه میرساند گمرک ایران در نظر دارد آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد، تصویب آئین نامه فعلی در پی اصلاح قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ انجام پذیرفته و از آن زمان به غیر از اصلاحات موردی، تغییرات دیگری نداشته است. از طرفی میزان تغییرات انجام شده در قانون امور گمرکی نیاز به بازنگری در آئین نامه را دو چندان نموده است و این نکته ایجاب می نماید بخش خصوصی با حساسیت و دقت کافی آیین نامه را بررسی و اصلاحات مورد نظر خود را در مهلت مقرر ارائه نماید.

با توجه به اهمیت موضوع، بازنگری آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در دستور کار کمیسیون گمرک اتاق ایران و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران قرار گرفته است؛ لذا فایل اصلاحات پیشنهادی به پیوست می باشد، لذا همکارانی که در این خصوص نظراتی دارند می توانند پیشنهادات خود را از طریق درگاه ذیل حداکثر تا تاریخ 20/03/1403 به دبیرخانه این کمیسیون به شماره ۸۵۷۳۲۴۱۲-۰۲۱ و یا از طریق فضای مجازی به شماره ۰۹۳۹۱۰۰۲۷۱۷ سرکار خانم قاسمی دبیر محترم کمیسیون گمرک و یا به آدرس info@iccima.ir و شماره فکس ۸۸۸۲۵۱۱۱ ارسال فرمایند.

دبیرخانه اتحادیه

فایل پیوست
فایل پیوست