اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی در مورد نشست تجاری 21 خرداد ماه با هیئت تجاری اعزامی از کشور روسیه

اطلاع رسانی در مورد نشست تجاری 21 خرداد ماه با هیئت تجاری اعزامی از کشور روسیه

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و نمایندگی تجاری فدراسیون روسیه در تهران در نظر است نشست تجاری با هیات اعزامی از کشور روسیه در روز دوشنبه مورخ 21/3/1403 ساعت ۱۰:۳۰ در محل سالن طبقه ۹ ساختمان اصلی اتاق ایران برگزار گردد.

زمینه های فعالیت شرکتهای روسی در حوزههای نجهیزات پزشکی و فیزیوتراپی، تجهیزات گرمایش گلخانه، صندلی خودرو و فضای باز تجهیزات ایمنی کوهنوردی و صعود صنعتی تجهیزات اتوماتیک گلخانه، محصول نخود، اجرای پروژههای صنعتی کشاورزی و دامپروری و فناوری غذایی و نوشیدنی می باشد که فهرست شرکتهای روس به پیوست می باشد.

حضور شرکت های علاقمند در رویداد مذکور منوط به ثبت نام قبلی است و شرکت ها جهت ثبت نام می توانند درخواست خود را بر روی سربرگ شرکت برای اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به آدرس ایمیل Iran.russia@yahoo.com ارسال فرمایند.