اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی مهم: برگزاری جلسه استماع انتقادات خدمات گیرندگان در حوزه گمرک جمهوری اسلامی 24 اردیبهشت 1402

اطلاع رسانی مهم: برگزاری جلسه استماع انتقادات خدمات گیرندگان در حوزه گمرک جمهوری اسلامی 24 اردیبهشت 1402

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند طبق اطلاع واصله از معاونت محترم کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران و در پی معرفی جناب آقای وحید خدرویسی مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران، به منظور اخذ گزارشات و اعتبار بررسی شکایات و استماع انتقادات خدمت گیرندگان در حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و بازرگانان و مشکلات ایشان در حوزه گمرکات جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 24/02/1402 ساعت 14 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد. لذا همکارانی که در این زمینه نظراتی دارند می توانند در جلسه مذکور شخصاً شرکت فرمایند.

۸ بازدید پست