اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی پرسش نامه های انتخاب واحدهای صنفی نمونه 1403

اطلاع رسانی پرسش نامه های انتخاب واحدهای صنفی نمونه 1403

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه و خصوصاً واحدهای صنعتی تولید خوراک، فراوری آبزیان و سایر واحدهای صنعتی فعال در صنعت آبزیان کشور می رساندکه پرسش نامه ها و فرم های مربوط به انتخاب واحدهای صنعتی نمونه ملی و استانی که قرار است به مناسبت روز ملی صنعت در 1 تیرماه سال جاری انتخاب و اعلام شوند از طریق وزارت صمت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران برای اطلاع رسانی به ذی نفعان به اتحادیه واصل شده است.

ظاهراً قرار است که فرم های مذکور که به پیوست می باشد تا 31/02/1403 از طریق ادارات کل صنایع و معادن استان ها به دبیرخانه ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت اعلام گردد. شرکت های علاقه مند می توانند با تکمیل اطلاعات درخواستی در این زمینه اقدام نمایند.

همان گونه که اشاره شد 6 فرم پیوست می باشد که لازم است توسط شرکت های متقاضی تکمیل و ارسال گردد.

دبیرخانه اتحادیه

فایل های پیوست