اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

با پیگیری اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران محقق گردید: بروزرسانی قیمت های پایه گمرکی انواع میگو و کنسرو و ماهی تون

با پیگیری اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران محقق گردید: بروزرسانی قیمت های پایه گمرکی انواع میگو و کنسرو و ماهی تون

به اطلاع می رساند با توجه به درخواست صادرکنندگان محترم محصولات شیلاتی و با توجه به رسوب میگوی تولید شده سال قبل در انبارها به ویژه سایزهای درشت و همچنین بازارسازی محصول کنسرو ماهی تون در کشورهای همسایه، قیمت­های پایه گمرکی این دو کالا در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی گردید. فهرست قیمتی مذکور در ذیل خبر جهت بهره برداری همکاران قرار گرفته است.

فایل پیوست

۸۳ بازدید پست