اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

با پیگیری اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران محقق گردید: بروزرسانی قیمت های پایه گمرکی انواع میگو و کنسرو و ماهی تون

با پیگیری اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران محقق گردید: بروزرسانی قیمت های پایه گمرکی انواع میگو و کنسرو و ماهی تون

به اطلاع می رساند با توجه به درخواست صادرکنندگان محترم محصولات شیلاتی و با توجه به رسوب میگوی تولید شده سال قبل در انبارها به ویژه سایزهای درشت و همچنین بازارسازی محصول کنسرو ماهی تون در کشورهای همسایه، قیمت­های پایه گمرکی این دو کالا در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی گردید. فهرست قیمتی مذکور در ذیل خبر جهت بهره برداری همکاران قرار گرفته است.

فایل پیوست