اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

در پی مصوبه هیئت مدیره محترم اتحادیه و دعوت از اعضا و آگهی روزنامه کثیرالانتشار؛ امروز دوشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ از ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ با حضور ۴۳ شرکت از ۷۳ شرکت واجد شرایط از اعضای اتحادیه جلسه مجمع عمومی برگزار گردید.

در ابتدا با حضور جناب آقای ماهان میرشفیعی نماینده اتاق بازرگانی ایران و شمارش حاضرین؛ رسمیت جلسه اعلام گردید و سپس برای انتخاب هیئت رئیسه رای گیری به عمل آمد.

آقایان خطیبی؛ نوری؛ شهریاری و خدایی به ترتیب بعنوان رییس؛ نظار و منشی جلسه انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه شد.

در ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط آقای خدایی قرائت و سپس گزارش صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ توسط آقای نوری ارائه شد و در ادامه آقای دیانی بازرس محترم اتحادیه گزارش خود را قرائت نمودند.
در نهایت مجمع به اتفاق آرا صورت های مالی را تایید نمود.

روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.

در ادامه پس از بحث و گفتگوی فراوان در خصوص مبالغ ورودیه و حق عضویت سالیانه؛ که در نهایت به ترتیب ۱۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومان تعیین شد.

مجمع به اتفاق آرا؛ پیرو مصوبه مجامع قبلی به هیئت مدیره اختیار داد عندالزوم و در زمینه های مهمی که نیاز به مشارکت اعضا دارد تصمیم گیری نموده و به تناسب از ذی نفعان وصول نماید.

انتخابات بازرس نیز به عمل آمد که درنهایت آقای حسنعلی دیانی به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب گلپور احمدی به عنوان بازرس علی البدل توسط مجمع انتخاب گردیدند.