اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

جلسات هم اندیشی و گفتگوی شیلات با بخش خصوصی

جلسات هم اندیشی و گفتگوی شیلات با بخش خصوصی

به ابتکار آقای مهندس حسینی جلسات هم اندیشی و گفتگوی شیلات با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. اتحادیه ضمن استقبال از این امر، اولویت هایی که می تواند مورد گفتگو قرار گیرد را طی نامه ای رسمی به معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران ارائه نمود. در این زمینه تاکید شده است نظر به آن که این هم اندیشی میان شیلات و بخش خصوصی می تواند منشا اثرات بسیار مفیدی در راهبری صحیح و رسیدن به حکمرانی مطلوب در این صنعت باشد، اولویت های مد نظر به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

1) بحث و بررسی شیوه های کلان حمایت پایدار از آبزی پروری و صنایع شیلاتی و ایجاد وفاق در موارد ذیل:

۱-۱- آیا سیاست های کلان شیلات در توسعه تولید با منافع فعالان موجود تعارض ندارد (به عنوان مثال توسعه ایزی پروری خود در منابع آبی در شرایطی که تولید کنندگان شناسنامه دار با هزینه های بیشتری برای تولید نسبت به این بهره برداران مواجهند و لذا در قیمت تمام شده نمی توانند رقابت داشته باشند)

۱-۲- سیاست های حمایتی از زنجیره ها و ارتقای فرهنگ کار جمعی چگونه تدوین و اجرایی شود؟

۱-۳- آیا واردات ماهی ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد سیاستی در تضاد با منافع تولید کنندگان است با اتفاقا اگر به صورت هدایت شده و محدود انجام شود محرک رقابت سازنده بوده و سیاستی در خدمت ارتقای توان رقابتی تولید کنندگان داخل محسوب می شود؟

1-4- تعیین تکلیف این که چگونه تولید تمام آبزیان کشور (نه فقط میگو با خاویار و …) از نظر قیمت تمام شده و کیفیت و کمیت تولید قابلیت رقابت و عرضه در بازار جهانی را داشته باشد؟

۱-۵- آیا حلفه بازار به عنوان موتور محرک صنعت و پشتیبان و حامی پرورش دهندگان است یا در تقابل با آنان قرار دارد؟ چگونه در این زمینه فرهنگ کار مشترک ایجاد شود؟

۲) توانمند سازی تشکل های شیلاتی و مسئولیت پذیر کردن آنان برای اجرای وظایف قابل واگذاری:

۲-۱-بهسازی تشکل های شیلاتی از جهت گسترش پوشش اعضا و برگزاری انتخابات واقعی به نحوی که نمایندگان حقیقی صنف خود باشند.

۲-۲- بررسی و تعیین نقش دقیق جایگاه هر تشکل در نقشه راه توسعه شیلات کشور

۲-۳- احصای وظایف تصدی گری شیلات که قابل واگذاری به بخش خصوصی است

۲-۴- توانمند سازی تشکل ها برای پذیرش مسئولیت های قابل واگذاری به آنان و نیز پاسخگو بودن آنها

۲-۵- استقرار نظام خود پایشی زنجیره تولید تا بازار با مشارکت تشکل های مرتبط

۳) توجه جدی به موضوع ارتقای فرهنگ مصرف آبزیان و افزایش مصرف سرانه با استفاده از ظرفیت های قانونی حمایت های دولتی و مشارکت فعالان بخش

 

۴) ایجاد نظام رهگیری به منظور اصلاح نظام تولید، توزیع اطلاعات و بستر سازی ارتقای فرهنگ تولید و کیفیت آن

 

5) توجه جدی به ظرفیت های خالی و فعال سازی واحدهای راکد با فعال با ظرفیت پایین از طریق توسعه متوازن صنعت

 

۶) تدوین سیاست های مرتبط با تنظیم بازار و خریدهای تضمینی (در صورت نیاز) با استفاده از ظرفیت شرکت پشتیبانی و نیز صندوق سرمایه گذاری توسعه صنعت شیلات

 

۷) حمایت از ارتقای دانش فنی بهره برداران، تجهیز آنان به سخت افزار ها و نرم افزار های روزآمد و افزایش ضریب نفوذ دانش در صنعت

 

۸) اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت افزایش توان فنی (سخت افزاری و ماشین آلات و دانشی واحدهای فراوری آبزیان

به نظر می رسد چنانچه این راهبردهای هشت گانه پیشنهادی (که می تواند بیشتر و کامل تر شود) موردتوجه قرار گرفته و اجماع افکار پیرامون آن صورت پذیرد. مسیر پیشرفت صنعت شیلات و حل معضلات صیادان، پرورش دهندگان، فراوران و کلیه فعالان این بخش هموارتر گردد.