اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

دسته بندی سخن ماه

مروری بر رشد جایگاه و پیشرفت های عملکرد صادراتی صنعت آبزیان کشور
درس آموخته های نمایشگاه سن پترزبورگ روسیه برای صنعت میگوی ایران
اقتصاد امید در صنعت آبزیان بر اساس شاخص های اقتصاد
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
بخش شیلات: پیشرو در صادرات کشور
ظرفیت های بی شمار کشور در توسعه کسب و کار شیلاتی؛ بایدها و نیابدها
جلسات هم اندیشی و گفتگوی شیلات با بخش خصوصی
استراتژی بلند مدت؛ نیاز اصلی بخش تولید و تجارت آبزیان
شفافیت در حمایت های دولتی از بخش خصوصی و اهمیت آن
موفقیتی بی نظیر در سایه خرد، شجاعت و درایت