اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و تایلند

تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و تایلند

اعضای محترم اتحادیه
با سلام

به اطلاع می رساند مطابق اعلام معاون بین الملل اتاق ایران (تصویر پیوست) در نظر است کمیته مشترک بازرگانی ایران و تایلند در سال جاری توسط اتاق ایران تشکیل گردد؛ لذا علاقه مندان می توانند مطابق فرم مندرج در متن نامه اتاق، نسبت به ارسال تقاضای عضویت اقدام نمایند.

دبیرخانه اتحادیه