Loading…

جلسه دبیر کل با گمرک کشور در خصوص قیمت های پایه صادراتی

جلسه ای در دفتر تعیین ارزش گمرک برای کاهش قیمتهای پایه آبزیان صادراتی بود که خوشبختانه تمام موارد پیشنهادی اتحادیه آبزیان ( که قبلا از اعضای محترم نظرخواهی شده بود) مورد تأیید قرار گرفت . جلسه سختی بود و همراهی خوب نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و نیز اتاق بازرگانی خیلی مؤثر بود. قول این تغییر را چند وقت پیش به صادرکنندگان عزیز داده بودم و خوشبختانه خدا کمک کرد و انجام شد.