اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

سخن ماه آذر 96

سخن ماه آذر 96

برخی کلیدواژه ها در فرهنگ ما از چنان قداست و جایگاهی برخودارندکه دست یابی به حقیقت آنها به درستی امکان پذیر نیست؛ فقط باید دید و شنید و حس کرد. آری ؛ آزادگی ، شرف ، ایمان ، مسئولیت پذیری ، وفاداری ، صلابت و استواری . این ها همان کلید واژه هایی هستند که درکاروان عاشورا معنا شدند و ما افتخار میکنیم که وارث این فرهنگیم؛ اگرچه متاسفانه کمترین بهره از این بزرگترین سرمایه را می بریم و با لحاظ نکردن کامل این فرهنگ در زندگی عملی خود حقیقتاً بزرگترین جفا را در حق این دارایی عظیم روا می داریم. اما در هر حال نمی توان منکر شد که مکتب عاشورا و حریت و آزادگی متعلق به فرهنگ ماست و این افتخار نصیب ما ایرانی هاست که پرچمدار آن هستیم و انعکای دهنده پیام های غرور انگیز و جاودانی قیام مولایمان سرور و سید شهیدان آزادی خواه جهان هستیم.

حر به ما آموخت که می توان حتی در مقابل حق ایستاد ولی شجاعانه به اشتباه خود پی برد و به اردوی حق پیوست.
یاران و هواداران امام هر کدام به نحوه ای خاص چگونگی بروز شرافت و انسانیت را به ما آموختند و هریک جلوه ای از شعاع نورانی زندگی در حریم دین را به ما نشان دادند.
زینب سلام ا… علیها صبر و استقامت ، مدیریت در سختی ها و ایثار و فداکاری در راه رسیدن به هدف را به ما یاد داد. هم او در مجلس کاخ یزید نشان داد که می توان دربند بود اما آزاد زیست و در اسارت بود اما قلب ها را تسخیر کرد.
امام سجاد علیه السلام هنگامی که خطیب مزدور بی شرمی و بدگویی را از حد گذراند، دقیقاً در میانه سخنان آن خطیب ، شجاعانه فریاد برآورد و خطابه را بدست گرفت و آن چنان قوی استدلال کرد و در حضور خود ظالم وی را محکوم نمود که آن خبیث چاره را در آن دید که خود را از این جنایت مبرا نماید و تفصیر را به گردن دیگران (عبیدا… بن زیاد) اندازد! این یعنی آموزش آن که حتی در هنگام ضعف ظاهری و غلبه هیبت و هیمنه ظلم حاکم می توان و بلکه باید حق گو بود وباطل را محکوم کرد.
اباالفضل العباس ، اوج معرفت وفا و ادب را به ما آموزش داد و فراتر از همه این خود اباعبدا… حسین علیه السلام بود که فریاد اصالت آزادگی سر داد که ” اگر دین ندارید لا اقل در دنیای خود آزاده باشید” . شاید این که به ما گفته اند در شب قدر زیارت امام حسین علیه السلام را بخوانید؛ روز عرفه را با دعای امام حسین سر کنید، شب های جمعه زیارت مخصوصه اباعبدا… را از دست ندهید و خلاصه در هر مناسبتی توصیه به سلام بر حسین و یارانش علیهم السلام شده و به مناسب این باشد که پیروان این مکتب همواره و در هر موقعیتی این الگوها را به یاد آورند و در حیطه فرمانروایی این آموزه ها عمل کنند.

به یقین می توان گفت آن کس که “کربلایی بیندیشد” و “حسینی رفتار کند” در هر منصبی قرار گیرد و به هر حرفه ای که اشتغال داشته باشد ، فردی درست کردار، مودب ، باوفا، سختکوش ، مسئولیت پذیر ، آزاده و باشرافت خواهد بود.

خدا را شاکریم که صنعت تولید و تجارت آبزیان کشور متاثر از این فضا و فرهنگ، سرشار از نیروهای صادق و تلاشگر است که با رفتار حسینی مآب ، جهادگرانه در مسیر سربلندی و عزت و اقتدار این میهن عزیز که مفتخر به انتساب به امام حسین و خاندان و عترت و مروجان قرآن است ، گام برمیدارند .

امید آن که در  سایه گسترده رحمتی که در ظل آن قرار داریم پلیدی ها و پلشتی ها از این کشور رخت بر بند و آموزه های انسان ساز و حرکت آفرین عاشورایی غالب گردد.