اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش به اعضا: جلسه هماهنگی با معاونین و مدیران به سازمان دامپزشکی کشور: – ایجاد امکان تمدید پنج ساله پروانه بهره برداری – تداوم تسهیل گری در حوزه کراس استاف محموله های وارداتی و صادراتی – در خصوص دستورالعمل بهداشتی واردات آبزیان شکم پر – ضرورت تقویت سیستم نظارت بر واحدها از طریق ممیزی توسط اتحادیه – راه کارهای تامین مالی پرداخت فاکتور آزمایشگاه CIA مورد تایید اتحادیه اروپا

گزارش به اعضا: جلسه هماهنگی با معاونین و مدیران به سازمان دامپزشکی کشور: – ایجاد امکان تمدید پنج ساله پروانه بهره برداری – تداوم تسهیل گری در حوزه کراس استاف محموله های وارداتی و صادراتی – در خصوص دستورالعمل بهداشتی واردات آبزیان شکم پر – ضرورت تقویت سیستم نظارت بر واحدها از طریق ممیزی توسط اتحادیه – راه کارهای تامین مالی پرداخت فاکتور آزمایشگاه CIA مورد تایید اتحادیه اروپا

گزارش جلسه هماهنگی با معاونین و مدیران به سازمان دامپزشکی کشور

در جلسه مورخ 17/11/1402 (از ساعت 13 تا 15) در دفتر جناب اقای دکتر برایی نژاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی که با حضور ایشان و آقایان تبرائی، حقیقی، افشار مازندران، حبیبی و حاج حسنی از سازمان دامپزشکی و خطیبی، نوری، شهریاری، سجادی، خدایی و بابایی از اتحادیه تشکیل شد، در خصوص موارد ذیل بحث و بررسی صورت گرفت:

  • – ایجاد امکان تمدید پنج ساله پروانه بهره برداری
  • – تداوم تسهیل گری در حوزه کراس استاف محموله های وارداتی و صادراتی
  • – تدوین دستورالعمل بهداشتی واردات آبزیان شکم پر
  • – ضرورت تقویت سیستم نظارت بر واحدها از طریق ممیزی توسط اتحادیه
  • – راه کارهای تامین مالی پرداخت فاکتور آزمایشگاه CIA مورد تایید اتحادیه اروپا
  • جناب آقای دکتر تبرایی در خصوص تمدید مهلت اعتبار پروانه های بهره برداری موافقت خود را اعلام نموده و اظهار داشتند که بر اساس ممیزی صورت گرفته توسط اتحادیه که انجام شده و یا خواهد شد و پس از تایید اتحادیه و در صورت احراز شرایط لازم، اعتبار پروانه ها مطابق با شرایط هر شرکت تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود و نیازی به مراجعه هر ساله برای تمدید وجود نخواهد داشت.
  • در خصوص کراس استاف ضمن تایید درخواست اتحادیه مقرر شد که درخواست ها به صورت شفاف و با ذکر جزئیات از طریق مکتوب ارسال گردد.
  • به منظور حمایت از اشتغال واحدهای فراوری و نیز تهاتر ماهی و یا توسعه صادرات میگو، مقرر شد که درخواست شرکت های متقاضی از طریق اتحادیه به سازمان اعلام و دستورالعمل واردات آبزیان شکم پر برای مصرف داخلی یا صادرات مجدد اصلاح و بازنگری شود.
  • سازمان دامپزشکی بر ضرورت پیگیری مستمر اتحادیه برای پیش ممیزی واحدها که قبلاً مجوز آن به اتحادیه داده شده تاکید و مطالبه گری نمود.
  • با توجه به ضرورت پرداخت فاکتور آزمایشگاه ترکیه ای بالغ بر حدود 190 هزار یورو (بابت آزمایشات خاویار و میگو) مقرر شد اتحادیه همکاری لازم از طریق جلب مشارکت اعضا را انجام دهد و سازمان نیز با ابلاغ موضوع به تمام ادارات دامپزشکی 32 استان کشور و ضرورت همکاری آنها با اتحادیه شرایط را در صدور مجوز بهداشتی آبزیان صادراتی، خوراک آبزیان، پودر ماهی، خاویار و کلیه اقلام صادراتی از طریق اتحادیه مهیا نماید.