اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش نخستین مورد مشاهده بیماری سرخ در مزارع پرورش میگوی ایران ۱۳۷۴

گزارش نخستین مورد مشاهده بیماری سرخ در مزارع پرورش میگوی ایران ۱۳۷۴

این بیماری مدیریتی در سال ۱۳۷۴ و همزمان با سال‌های شروع پرورش میگو در ایران توسط آقای دکتر خدایی گزارش شده است.

همزمان با سومین کنگره بین المللی بهداشت و بیماری‌های آبزیان که در دانشکده دامپزشکی شهرکرد برگزار می‌گردد مناسبت دارد که از این گزارش ارزشمند یاد شود. مسلماً با توجه به اطلاعات جالب و جذابی که در این مقاله از شرایط روزهای اولیه آغاز این صنعت در کشور بدست می‌دهد فعالان صنعت پرورش میگوی ایران از مطالعه آن بهره خواهند برد.

فایل پیوست
فایل پیوست