اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

افزایش 2/2 درصدی تولیدات شیلاتی فیلیپین در سال 2022 ده محصول برتر در سه ماهه اول سال 2023

افزایش 2/2 درصدی تولیدات شیلاتی فیلیپین در سال 2022 ده محصول برتر در سه ماهه اول سال 2023

سازمان آمار فیلیپین (PSA) اعلام کرد که تولید آبزیان این کشور شامل صید و آبزی پروری در سال 2022 2/2 % افزایش داشته است.
PSA در گزارش خود اعلام کرده است که تولید بخش شیلاتی این کشور در سال 2022 از 25/4 میلیون تن سال قبل به 34/4 میلیون تن رسیده است. این گزارش تاکید دارد که افزایش تولید در صید دریایی و آبزی پروری انجام شده اما تولید آبهای داخلی و نیز صنعتی کاهش داشته است.

تولیدات زیر بخش صید دریایی 8/21 % کل تولیدات را تشکیل می دهد و با 2/2 % رشد نسبت به سال قبل به 8/946 هزار تن رسیده است. تولیدات آبزی پروری هم با افزایش 6/4 درصدی به 35/2 میلیون رسیده و 1/54 % کل تولیدات شیلاتی این کشور را تشکیل می دهد.

صید صنعتی کاهش 2 درصدی داشته و به 41/868 هزار تن رسیده است. سهم این بخش از کل تولید 20 % می باشد.

تولید آبهای داخلی هم که 4 % کل تولید را تشکیل می دهد در سال 2022 حدود 7/14 % کاهش داشته است. بیشترین کاهش در میان 20 گونه اصلی مربوط به خرچنگ (MUD CRAB) 8/28 %، میگوی ببری 6/19 % خرچنگ آبی 5/19 % و 8/18 % می باشد.

PSA گزارش کرده است که بیشترین افزایش تولید مربوط به ماهی اسکوئید 9/29 %، گیاهان آبزی 15 %، ماهی گیدر (تون زردباله) 1/14 % و سایرین 1/12 % بوده است.

1-  جلبک دریایی  366.757.45 تن

2-  تیلاپیا  100.226.48 تن

3- خامه ماهی 62.570.48 تن

4- ساردین ماهیان 55.595.81 تن

5- ماهی تون هوور مسقطی 54.684.21

6-اسکاد گرد (ماهی کتو) 35.287.78 تن

7- گیش ماهی چشم درشت26.728.40 تن

8- ماهی تون گیدر 19.281.59 تن

9- ماهی تون بچه زرده 15.408.85 تن

10- اسکوئید 13.667.12 تن

منبع: Philippine Statistics Authority Fisheries Situation Report (1st Quarter 2023)

https://www.bworldonline.com/economy/2023/01/31/502224/fisheries-output-rises-2-2-in-2022/

۱۷ بازدید پست