اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

سهم آبزیان پرورشی در عرضه غذاهای دریایی استرالیا، همچنان در حال رشد است

سهم آبزیان پرورشی در عرضه غذاهای دریایی استرالیا، همچنان در حال رشد است

بر اساس داده‌های جدید اداره کشاورزی ، علوم و منابع استرالیا (ABARES) پیش بینی می‌شود ارزش ناخالص تولید صید و آبزی پروری استرالیا در سال 2023-24 با 0.5 درصد رشد به 3.56 میلیارد دلار برسد.

دکترJared Greenville ، مدیر اجرایی ABARES گفت که رشد در سال‌های 2023 تا 24 عمدتاً ناشی از قیمت‌های بالاتر لابستر صخره ای صید شده وحشی و حجم بالاتر تولید برای گونه‌های مختلف آبزی پروری، از جمله ماهی تون abalone و oysters است.

دکتر Greenville  گفت: «پیش‌بینی می‌شود که ارزش سهم تولیدات آبزی‌پروری تا سال‌های 2028 – 2029 با 5 درصد افزایش به 2.21 میلیارد دلار به صورت واقعی افزایش یابد که نشان دهنده 64 درصد ارزش کل تولید بخش غذاهای دریایی است. انتظار می رود قیمت سالمون‌ ماهیان ، میگو، آبالونی و ماهی تون در این دوره کاهش یابد، اما بالا رفتن حجم تولید به نفع مصرف کنندگان عمدتا داخلی است که این موجب رشد بیشتر بخش آبزی پروری می شود.»

داستان  صادرات محصولات صیادی و آبزی پروری کماکان ادامه دارد و انتظار می رود ارزش صادرات با کاهش 2 درصدی به 1.43 میلیارد دلار در سال 2023-24 برسد.

دکترJared Greenville  گفت که به دلیل کاهش رقابت پذیری صادرات غذاهای دریایی استرالیا طی میان مدت، انتظار می رود که ارزش صادرات همچنان کاهش یابد( حدود 2 درصد) و در سال به 1.23 میلیارد دلار به صورت واقعی تا سال 2028-29برسد.

شرایط برای صادرات غذاهای دریایی استرالیا همچنان چالش برانگیز و نامشخص است. نه تنها شاهد کاهش قیمت ها هستیم، بلکه تغییرات اقلیمی نیز به دلیل تأثیرات بلندمدت بالقوه بر تولید و تجارت جهانی غذاهای دریایی اثر گذار است و یک عدم قطعیت قابل توجه برای چشم انداز باقی مانده است.

این گزارش در کنفرانس ABARES Outlook 2024 در کانبرا منتشر شد.