اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

پیش بینی بهبود آهسته بازار جهانی میگو در نگاه رابوبانک

پیش بینی بهبود آهسته بازار جهانی میگو در نگاه رابوبانک

صنعت جهانی میگوی پرورشی در حال عبور از پیچیدگی های بازار جهانی است و بر اساس گزارش جدید رابوبانک، نشانه هایی از بهبود مشاهده می شود. در حالی که سال 2024 کمی بهتر از سال گذشته به نظر می رسد، مسیر بهبودی کامل همچنان کند است، به خصوص در بازارهای کلیدی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی.

اگرچه برخی از مناطق بدترین شرایط را پشت سر گذاشته و از آن عبور نموده اند، اما ابهامات قابل توجهی وجود دارد، به ویژه در مورد رشد پایدار در اروپا و ثبات اقتصادی در چین.

پویایی خرده فروشی در ایالات متحده بر قیمت ها تأثیر می گذارد و از بهبود کامل جلوگیری می کند، در حالی که قیمت های پایین و پویایی عرضه، رشد مورد انتظار در این بخش را تعدیل می کند.

بازار میگو در سال 2024 با بهبود تدریجی تقاضا نسبت به سطوح پایین تقاضا در گذشته ، تنها بهبود نهایی را نشان می دهد. به ویژه، بخش خرده فروشی نقش مهمی ایفا کرده است، زیرا قیمت ها از سال 2020 در ایالات متحده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما خرده فروشان کاهش قیمت عمده فروشی را به صورت کامل به مصرف کنندگان منتقل نکرده اند.

بریتانیا بهبودی متفاوت را نشان داد و قیمت میگو در سال 2023 در واقع افزایش یافت که منعکس کننده کاهش قیمت عمده فروشی نیست. این تا حدی به دلیل کمبود عرضه میگوی صید شده وحشی بود، اما همچنین ریشه در استراتژی‌های قیمت‌گذاری خرده‌فروشی دارد که به دنبال حفظ قیمت‌ها در راستای محصولات دیگر مانند استیک گوشت گاو و فیله ماهی آزاد تازه است.

آسیا، ژاپن و کره جنوبی علیرغم کاهش ارزش وارداتشان، نشانه هایی از بهبود تقاضا را در اواخر سال 2023 نشان دادند. چین به عنوان یک محرک سنتی بازار، بی‌ثباتی اقتصادی را نشان داد که این امر به کاهش خالص واردات ناشی ازموجودی زیادی که پس از کووید انباشته شده بود در بازارتأثیر گذاشت.

اکوادوربزرگ‌ترین صادرکننده به ایالات متحده، علیرغم قیمت‌های پایین، به لطف سرمایه‌گذاری‌های گذشته در خوراک، غذاده های خودکار و بهبود ژنتیک،رشد عرضه متوسطی را برای سال 2024 نشان می‌دهد. با این حال، عدم اطمینان در مورد اینکه چگونه واردات خالص چین بر تقاضای جهانی میگو تأثیر می گذارد، همچنان یک نگرانی است.

علیرغم چالش‌ها و عدم قطعیت‌های مداوم در چشم‌انداز بازار جهانی، گزارش رابوبانک چشم‌انداز خوش‌بینانه محتاطانه‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد بدترین روزها برای بازار میگو پشت سر ما قرار گرفته و بهبودی آهسته اما تدریجی در حال انجام است. با این حال، تداوم قیمت‌های پایین و مسائل مربوط به تعرفه‌ها و شرایط نیروی کار همچنان می‌تواند موانع قابل‌توجهی برای تقویت بهبود در این بخش ایجاد کند.