اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ژاپن: کاهش هفت درصدی واردات میگو در سه ماهه اول 2023

ژاپن: کاهش هفت درصدی واردات میگو در سه ماهه اول 2023

ژاپن در سه ماهه اول سال 2023 مجموعا 42.005 تن میگو به ارزش 41.5 میلیون دلار آمریکا وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش داشت.

کشورهای تامین کننده برتر:

ویتنام

ویتنام در سه ماهه اول سال 2023، 8.272 تن میگو به ارزش 9 میلیون دلار آمریکا به ژاپن صادر کرد که نسبت به سال قبل 19 درصد از نظر مقدار و 7 درصد از نظر ارزش و نسبت به سهم از کل بازار ژاپن 20 درصد از نظر مقدار و 23 درصد از نظر ارزش کاهش یافت.

هند

هند در سه ماهه اول سال 2023، 8.173 تن میگو به ارزش 6.8 میلیون دلار آمریکا به ژاپن صادر کرد که نسبت به سال قبل 46 درصد از نظر مقدار و 60 درصد از نظر ارزش افزایش داشته و نسبت به  سهم بازار 19 درصد از نظر مقدار و 16 درصد از نظر ارزش را به خود اختصاص داد.

اندونزی

اندونزی در سه ماهه اول سال 2023، 7.622 تن میگو به ژاپن به ارزش 7.5 میلیون دلار صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد از نظر مقدار و 8 درصد از نظر ارزش و نسبت به سهم بازار 18 درصد از نظر مقدار و ارزش کاهش یافت.

تایلند

تایلند در سه ماهه اول سال 2023، 6.634 تن میگو به ارزش 7.16 میلیون دلار آمریکا صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد از نظر مقدار و 6 درصد از نظر ارزش کاهش یافت و نسبت به سهم بازار 16 درصد مقدار و 17 درصد ارزش را به خود اختصاص داد.

آرژانتین

آرژانتین در سه ماهه اول سال 2023، 2.750 تن میگو به ارزش 2.7 میلیون دلار آمریکا به ژاپن صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد مقداری و 1 درصد از نظر ارزش کاهش داشت و نسبت به سهم بازار 7 درصد مقدار و ارزش را به خود اختصاص داد.

منبع: بخش سیاست توسعه و برنامه توسعه شیلات تایلند

۱۲ بازدید پست