اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارشی از پرورش میگوی semisulcatus در اسرائیل

گزارشی از پرورش میگوی semisulcatus در اسرائیل

دسامبر ۱۹۸۸

ترجمه شده توسط آقای دکتر خدایی در آذر ۱۳۷۰

این گزارش در شماره ۴ نشریه”Jornal of the world aquaculture society” در دسامبر ۱۹۸۸ چاپ شده و در آذر ۱۳۷۰ توسط آقای دکتر خدایی مدیرعامل و کارشناس شرکت “پرشین پران” نخستین مزرعه میگوی پرورشی کشور ترجمه شده است.

در این مقاله اطلاعاتی از پرورش میگو در اسرائیل در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ ارائه گردیده است. میگوهای پرورشی در سال ۱۹۸۵ طی ۱۶۰ روز به وزن ۲۱/۵ گرم رسیدند و ۳ تا ۳/۹ تن در هر هکتار تولید شد.در همان سال ها تجربه استفاده از نرسری هم انجام شده است.

تجارب حاصله حاکی از موفقیت‌ها و شکست‌هایی بود از جمله درصد بقای پایین، ضریب تبدیل بالا، تلفات در روزهای پایانی و… و در عین حال تولید ۳ تا ۷ تنی با ضریب تبدیل غذای پایین هم گزارش شده است.
مطالعه این متن خاطره انگیز آغازین روزهای پرورش میگوی کشور، برای فعالان صنعت آبزی‌پروری خالی از لطف نیست.

فایل پیوست
فایل پیوست