اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش به اعضا: گزارش مقدماتی جلسه هیئت مدیره اتحادیه با آقای دکتر رمضان نژاد مشاور و رییس دفتر محترم وزیر جهاد کشاورزی

گزارش به اعضا: گزارش مقدماتی جلسه هیئت مدیره اتحادیه با آقای دکتر رمضان نژاد مشاور و رییس دفتر محترم وزیر جهاد کشاورزی

✳️ پیرو درخواست اتحادیه ، جلسه ای در روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ جلسه ای با حضور آقایان خطیبی، نوری، شهریاری، خدایی و بابایی با جناب دکتر رمضان نژاد در دفتر ایشان برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر گلشاهی مروج تشکیل کنسرسیوم صادرات آبزیان نیز حضور داشتند.

در ابتدا دبیر اتحادیه ضمن تشکر از ایشان بابت فرصتی که به اتحادیه اختصاص داده شده به معرفی همکاران در جلسه پرداخته و هریک از حاضرین در باره مسائل اصلی صنعت شیلات کشور با تکیه بر نیازها و راهبردهای کلان مرتبط با تولید و تجارت آبزیان نظرات خود را بیان نمودند.
❇️ مهم ترین موضوعات مطرح شده شامل موارد زیر بود:

● تخصیص ارز مربوط به فاکتور آزمایشات اتحادیه اروپا برای سازمان دامپزشکی که قبلا معادل ریالی آن توسط اتحادیه به حساب سازمان دامپزشکی واریز شده است.

● ضرورت تخصیص بودجه به سازمان دامپزشکی برای آزمایشات نمونه های ارسالی سال ۲۰۲۳

● ضرورت اقدام جدی اعتبار بخشی آزمایشگاه مرجع دامپزشکی برای عدم ارسال نمونه های سال های آتی و ممانعت از خروج ارز بابت این آزمایشات

●اهمیت تشکیل کنسرسیوم صادرات آبزیان و ضرورت ایجاد سامانه رهگیری به منظور پاسخ و رفع ابهام دامپزشکی روسیه و اروپا

●کاهش و تعدیل قیمت اجاره مزارع میگو که اخیرا با قیمت های نجومی برای تمدید پروانه ها مواجه شده اند

●اصلاح روش محاسبه پرداخت ها به سازمان نظام مهندسی برای مزارع ماهی در قفس که فقط بخشی از ظرفیت اسمی آن ها فعال است اما برای تمدید پروانه بابت ظرفیت اسمی هزینه طلب می کنند.

●ضرورت توجه به قیمت ها در بازار داخل و پیگیری پیشنهاد واردات محدود ماهی برای جبران کسری مازاد صادرات و خارج شدن آن از دسترسی بازار داخلی

● ضرورت اصلاح و تقویت راهبردهای اساسی جاری در سازمان شیلات

● توجه به نقش بنیادین صنعت شیلات در اقتصاد دریا محور مد نظر مقام معظم رهبری

جناب آقای رمضان نژاد ضمن تایید کلیه موارد فوق و ارائه دیدگاه های خود ، بر اهمیت و ضرورت آن ها تاکید کردند و مقرر شد ضمن پیگیری موضوعات سازمان دامپزشکی، موارد مربوط به شیلات و راهبردهای کلان آن را در جلسه ای دیگر پیگیری نمایند.

گزارش تفصیلی این دیدار در بولتن خبری اتحادیه به اطلاع خواهد رسید.