اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

گزارش یک بیماری نوپدید در مراکز تکثیر میگوی ویتنام: بیماری بسیار خطرناک پست لارو شیشه ای

گزارش یک بیماری نوپدید در مراکز تکثیر میگوی ویتنام: بیماری بسیار خطرناک پست لارو شیشه ای

وزارت شیلات ویتنام در فرآیند بازرسی و نظارت بر تولیدات هچری میگو و با کسب اطلاعات از مطالعات جدید و مشورت با متخصصان داخلی دریافت که بیماری جدید، پست لارو شیشه‌ای TPD( Translucent Post-Larva Disease) در مرحله پست لاروی در هچری‌های میگو ظاهر می‌شود.

در ویتنام، بر اساس نتایج تحقیقات آزمایشگاه تحقیقاتی ShrimpVet در اواخر آگوست 2023 و اوایل سپتامبر 2023، 5 (پنج) سویه با ویژگی های باکتری Vibrio parahaemolyticus از نمونه های تلفات غیر عادی مشکوک به TPD در هچری‌های ویتنام جدا شده است. تست پی سی آر این سویه‌ها نسبت به V. parahaemolyticus که باعث نکروز حاد کبدی می‌شوند،منفی هستند و هر پنج سویه مشکوک به ایجاد TPD بدخیم‌تر از سویه‌های Vibrio harveyi (غیر درخشان که باعث کدورت عضلانی می‌شوند) هستند.ویبریو پاراهمولیتیکوسی که (باعث ایجاد EMS/AHPND نمی شود) و ویبریو پاراهمولیتیکوسی که موجب بروز AHPND  می شود.

طبق نتایج آزمایشگاه ShrimpVet، سویه‌های باکتری مشکوک به ایجاد بیماری TPD، سویه‌های جدید V. parahaemolyticus  هستند که باعث ایجاد این بیماری در میگو‌های مزارع پرورشی می‌شوند. این سویه‌ها بدخیم تر از عوامل بیماری AHPND  هستند. این سویه ها می‌توانند منبع اصلی خطر برای پرورش میگو در ویتنام و سایر کشورها باشند. این سازمان با یک تیم تحقیقاتی کار می‌کند تا به زودی بتواند راهنمایی‌های فوری در مورد برخی اقدامات پیشگیرانه برای بیماری TPD برای صنعت میگو ارائه دهد. مطالعات فوق، همگی سطوح بالایی از حساسیت و مرگ و میر را در هچری‌های میگو به ویژه در مراحل اولیه (PL 4-7) گزارش می‌کنند.  در مورد توصیف بیماری عوامل مشابه زیادی وجود دارد اما بعضا عامل ایجاد کننده را باکتری ( Zou Y et al. 2020, ShrimpVet Research Laboratory, 2023) و برخی ویروس (Ailan Xu et al., 2023 ) می دانند. با این حال، هیچ مطالعه ای مسیر انتقال بیماری را نشان نداده است. مطالعه  سال 2020 توسط Zou Y و همکاران نتوانسته DNA پاتوژن را شناسایی کند و با یا روش های PCR برای شناسایی پاتوژن ها راهکاری ارائه کند.

نتایج آزمایش‌های مولکولی نشان دادند که نمونه های بیمار شده از بیماری نوپدید TDP در مخازن کارگاه های تکثیر هیچ ارتباطی با بیماری های شایع و عمده در میگو‌های مزارع پرورشی، از جمله ویروس سندرم لکه سفید (WSSV)، ویروس عامل IHHNV، V، بیماری هپاتوپنایی انتروسیتوزون (EHP)، ویروس عامل SHIV ، ویروس بیماری کله زرد (YHV)، سندرم تورا (TSV) و ویروس (IMNV) نداشته است و این ها دخل و تصرفی در بیماری نو پدید TPD که در مخازن مراکز تکثیر در مرحله پست لاروی ایجاد می‌شود ندارد.