اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهاردیبهشت ۱۳۹۸

توسعه همکاریهای بخش خصوصی شیلات ایران و عمان
رئیس اتاق ایران و عمان: توسعه روابط با عمان با افزایش همکاری‌ در زمینه شیلات
همایش مشترک شیلاتی ایران و عمان