اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهتیر ۱۳۹۹

در ششمین جلسه کمیته ماهیان خاویارى اعلام شد: بلامانع بودن درج عبارت “خاویار ایران” بر روى لیبل ها و تبلیغات خاویار پرورشى
اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بازوى مشورتى و کارشناسى بانک کشاورزى
فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399
چهارمین جلسه شیل گپ میگو با موضوع “حکمرانى صنعت میگو و امنیت زیستى” برگزار شد
برگزاری وبینار ارتقای تولید در مراکز تکثیر میگو
درخواست از اعضا جهت ارسال اطلاعات تکمیلی هزینه های آزمایشات دامپزشکی
تبریک انتصاب آقای دکتر مصطفی شریف روحانی به عنوان قائم مقام رییس مؤسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 99
تبریک انتصاب آقای دکتر سید بهمن نقیبی به عنوان معاون جدید بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور
اطلاع رسانی در مورد راه اندازی سامانه سپیدار با هدف تسهیل فرایند درخواست اعتبارات ریالی صادرکنندگان غیر نفتی