اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهخرداد ۱۳۹۹

سازمان شیلات: بازگشت اعتبار گذشته  از طریق تنظیم گری مطلوب
مصاحبه با دکتر خدایی: کل خاویار دنیا ۳۰۰ تن؛ سهم ایران بیش از ۱۰ تن
ضرورت اجرای دقیق برنامه خود کنترلی مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی کشور به دلیل ردیابی ویروس لکه سفید در منابع وحشی
مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص ارائه تسهیلات مالیاتی
چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
طرح درخواست هاى مهم شیلاتى در جلسه با وزیر جهادکشاورزی در روزچهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1399
برگزارى جلسه هماهنگى پروژه پیاده سازى و اجراى ساختار سامانه جامع  ثبت اطلاعات و کد رهگیرى صید و فراورى و صنایع تبدیلى آبزیان