اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهآبان ۱۳۹۷

انتخاب مروارید تجارت پدیده به عنوان صادرکننده نمونه آبزیان سال 97
گزارش سومین نمایشگاه بین المللی IFEX صنایع شیلاتی
به کجا برم شکایت؟ به که گویم این حکایت؟
بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه بازار آبزیان
انتشار اولین گزارش «سالنامه تجاری آبزیان ایران و جهان»
ملاقات رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر کل اتحادیه با مدیر کل جدید شیلات هرمزگان
بازدید و استقبال شرکت کنندگان در نمایشگاه IFEX از غرفه اتحادیه
اجرایی شدن بند2 توافقنامه فی مابین اتحادیه آبزیان و سازمان دامپزشکی