اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهدی ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر
دایرکتوری شرکت های صادرکننده ایران به افغانستان
نمایشگاه صنایع حلال مالزی
موازی کاری سازمان های استاندارد و دامپزشکی و تفاوت شیوه نمونه برداری
هراس از تشکل ها
نمایشگاه صنایع تبدیلی تکمیلی و فناوری های پیشرفته غذایی و صادرات کشاورزی
دستورالعمل رصد کالا در زنجیره ی تجاری کشور
برگزاری نمایشگاه تخصصی صادراتی ایران در عشق آباد
برگزاری نمایشگاه بین المللی دریایی کشور در جزیره کیش
برگزاری کنفرانس ملی برند