اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

درباره آبزیان

اطلاع‌رسانی برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابى آبزیان
پیش بینی افزایش تولید جهانی میگو در سال 2019: علیرغم عملکرد ثابت هندوستان،
صادرات مستقیم به چین باید ها و نبایدها
برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
برگزاری جلسه هیئت مدیره کانون دانش صنعت و بازار آبزیان در دفتر اتحادیه
اسلایدها ی گزارش آقای دکتر خدایی در همایش مشترک شیلاتی ایران و هلند
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با موضوع پی گیری مطالبات اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
همایش مشترک شیلاتی ایران و هلند با همکاری اتحادیه
جلسه هماهنگی اهم موضوعات صادرات آبزیان در سال جاری
آخرین جلسه هیئت مدیره اتحادیه آبزیان در سال 97 برگزار شد
مصاحبه دبیر کل اتحادیه درباره پرورش میگو در ایران
تولید و تجارت تیلاپیا در جهان
دایرکتوری شرکت های صادرکننده ایران به افغانستان
موازی کاری سازمان های استاندارد و دامپزشکی و تفاوت شیوه نمونه برداری
برگزاری نمایشگاه بین المللی دریایی کشور در جزیره کیش